Management consultancy

Voor organisaties die zich geconfronteerd zien met een managementvraagstuk dat door het eigen management kan worden opgelost maar waarbij behoefte is aan extra analytisch vermogen, vaardigheden of expertise